Studie


TOM

Alle bacheloropleidingen op de Universiteit van Twente zijn gevormd volgens het Twents OnderwijsModel (TOM). Wat is TOM?
Het TOM staat voor projectgestuurd onderwijs. Dit onderwijs bestaat uit meerdere modules waarin verschillende vakken zijn geïntegreerd in een project. Elk jaar bestaat uit vier module, per module kan je dus 15 EC (= European Credits) halen, maar alleen als je alle vakken én het project succesvol zijn afgerond. Om een positief studieadvies (zie BSA) te krijgen, moet je minimaal drie van de vier modules (45 EC) halen.

De universiteit heeft TOM ingevoerd zodat studenten al in een vroeg stadium leren om kennis toe te passen binnen een project. Doordat in deze projecten in groepsvorm wordt gewerkt leren studenten tevens een kritische houding aan te nemen.

BSA

Een bindend studieadvies (BSA) is een advies van de universiteit of hoge school die gaat over de voortgang van je opleiding. Op de Universiteit Twente krijg je een positief BSA na het behalen van minimaal 45 studiepunten in het eerste jaar van de opleiding. Een negatief BSA houdt dus in dat er minder dan 45 punten zijn behaald en dat de student in principe moet stoppen met zijn/haar studie (uitzondering: bijzondere omstandigheden).

Het succesvol afronden van het eerste studiejaar is erg belangrijk voor de je studievoortgang. A.S.V. Taste houdt hier rekening mee door bijvoorbeeld minder activiteiten tijdens de laatste weken van een module te plannen. Hiermee ondersteunt A.S.V. Taste haar actieve studenten in het behouden van focus op studieresultaten.
Immers, elk lid van A.S.V. Taste is hier uiteindelijk met hetzelfde doel: studeren. Er zijn veel leden die samen studeren en ook binnen jaarclubs en disputen ondersteunen leden elkaar hun doelen te bereiken.
Ter stimulans wordt er elke module een tentamenlunch op de UT georganiseerd door het Bestuur van A.S.V. Taste. Zo krijgen leden de mogelijkheid om even met hun hoofd uit de boeken te komen, elkaar te ontmoeten en gezamelijk een lekker hapje eten te scoren.

Boeken

Dit klinkt waarschijnlijk wel logisch: als je gaat studeren heb je studieboeken nodig. Maar, hoe kom je hieraan? Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Via de studievereniging van jouw studie. Als je lid bent bij je studievereniging krijg je vaak korting op boeken, dit kan veel geld schelen! Daarnaast weten zij precies wat voor boeken jij nodig hebt en weet je dus zeker dat je de goede boeken krijgt.
  • Je kan de boeken lenen van kennissen/huisgenootjes. Het voordeel hieraan is dat het je niks kost. Het nadeel is alleen dat je soms een nieuwere versie nodig hebt en dat je sommige boeken je hele studie nodig hebt.
  • Daarnaast kunnen boeken tweedehands worden besteld. Hier zijn verschillende sites voor, zoals: bol.com, tweedehandsstudieboeken.nl, bookmatch.nl. Door boeken tweedehands te kopen kan je veel geld besparen!